Info

Prizes
2018

award in contest „Attitudes” ,Gallery Browarart, Wrocław, Polska

II prize at „Festiwal Malowania”, Wrocław, Polska

2017

Ministry of Culture Award, Warszawa, Polska

President of Wrocław Art Award, Wrocław, Polska

2016

finalist of  Grand Prix im. Franciszki Eibisch, Galeria Napiórkowska, Warszawa, Polska

SOLO EXHIBITIONS

2018

Offline, Klubokawiarna Mleczarnia, Wro- cław, Polska
Hidden dimension of painting , Galeria MD_S, Wrocław

2017

<trach!>, Browar Mieszczański, Wrocław, Polska
„on line”, Browar Mieszczański, Wrocław, Polska

2016

•Symetry, Zachodniopomorska Izba Architektów w Szczecinie, Polska

GROUP EXHIBITIONS

2019

•ITMS Rzeszów,Triennal of Painting, House of Art in Rzeszów, Poland
•Promocje, BWA Legnica, Museum of History, Regional Museum, Legnica, Lubiń, Jawor

2018

•Mixtures of Culture, National Forum of Music, Wrocław, Polska
•Auditorium Comicum, Budynek Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, Polska

•Q&A, Galeria md_s, Wrocław, Polska Art now, National Museum in Crakow, Polska

2017

•Transmission Art Festival, Kulturbahnhof, Kassel / Dragoner Kaserne, Karlsruhe, Niemcy / Komuna, Warszawa, Polska
•Recreation, ROD Sępolno, Wrocław, Pol- ska
•WE/WY, Gallery Oczami, Wrocław, Pol- ska
• No places – Berlin, Galeria Sztuki Współczesnej MD_S, Wrocław, Polska •„going on wilki?”, Galeria Miejska, Wrocław, Polska
•Zimejumi Steiga, Sala Wystawowa Akademii Sztuk Pięknych w Rydze, Ryga, Łotwa
•Dockyard 2, European Center of Solida- rity, Gdańsk, Polska
•2. International Trennial of Students Drawing, Galeria Rondo Sztuki, Katowice, Polska
•MY18:Demo, Galeria Neon, Wrocław, Polska

2016

Grand Prix im. Franciszki Eibisch, Gale- ria Napiórkowska, Warszawa Polska